Guardian Angels, (eng. 'skytsengle'), international organisation, grundlagt 1979 i New York med det formål at få borgere til at beskytte medborgeres personlige sikkerhed. Guardian Angels har medlemmer i flere lande, som bl.a. patruljerer i uniform (rød baret, hvid T-shirt og rød jakke med logo) på offentlige steder og griber verbalt og fysisk ind for at afværge eller standse voldskonflikter mv. Organisationen er hierarkisk opbygget, og medlemmernes uddannelse sigter især på at udvikle deres kampånd.