Grundskolerådet, råd, der havde til opgave at rådgive ministeren i alle spørgsmål vedr. folkeskolen og ungdomsskolen. Grundskolerådet havde en formand udpeget af ministeren og tyve medlemmer, der repræsenterede kommunale myndigheder og interesseorganisationer med tilknytning til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Grundskolerådet afløste i 2002 Folkeskolerådet og Ungdomsskolerådet og blev i 2006 erstattet af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.