Grundejernes Landsorganisation, organisation, dannet i 1907 til varetagelse af grundejernes fællesinteresser i forhold til det politiske system, fx angående skatteforhold og miljø- og energibestemmelser. Sammenslutningen er en paraplyorganisation og til en vis grad også sekretariat for foreninger, der dækker andre områder af boligmarkedet, nemlig Fællesforeningen for ejerlejlighedsforeninger i Danmark, Landsforeningen for ejere af udlejningsejendomme (fra 1996: Udlejerforeningen Danmark) og Parcelhusejernes Landsforening.