Grundejernes Investeringsfond, selvejende institution, oprettet i 1967 ved Lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Investeringsfonden administrerer og forvalter de midler, som private udlejere har pligt til at binde til boligformål. Beløbene bindes i realkreditobligationer eller udlånes til forbedring og vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Investeringsfonden yder også lån til en række formål inden for bolig- og byfornyelsesområdet. I 2005 havde fonden en egenkapital på 999 mio. kr. og en udlånskvote på 600 mio. kr.