Ground Controlled Approach, GCA, radarbaseret landingshjælpemiddel, der næsten udelukkende anvendes militært. GCA udføres ved hjælp af en radar på jorden. Radarskærmen er opdelt i to dele, der viser flyets position i hhv. det vandrette og lodrette plan. Ud fra oplysningerne på skærmen giver en flyveleder instrukser om indflyvningen, således at piloten kan lande flyet sikkert.