Grimaldi, genovesisk slægt, fyrster af Monaco. Slægten fik allerede politisk indflydelse i 1100-t., og fra 1297 havde den afgørende betydning for udviklingen i Monaco. Medlemmerne var meget rige købmænd, der som guelfere var i alliance med Fieschislægten og i strid med familien Doria. I 1659 fik en af slægtens medlemmer titlen fyrste af Monaco, som den har beholdt indtil i dag kun afbrudt af Den Franske Revolution.