Great Smoky Mountains National Park, naturpark i Great Smoky Mountains mellem Tennessee og North Carolina i de sydlige Appalacher, USA; ca. 2000 km2. Parken blev oprettet i 1934 for at bevare den artsrige løvskov, der dækker hele området, inklusive det højeste punkt, Clingman's Dome (2020 m). Indtil 1830'erne var området hjemsted for cherokee-indianerne, hvis fåtallige efterkommere nu lever af turisme i det tilgrænsende Eastern Cherokee Indian Reservation.