Grand Union Canal, del af det vidtstrakte britiske kanalsystem, først åbnet 1814 som en kanal fra Leicester til London. I 1929 åbnedes strækningen Birmingham-Warwick-Oxford og blev knyttet til den eksisterende kanal, der i 1820 var blevet forbundet med London. Kanalen var en vigtig færdselsåre for industrigods, men blev sidenhen udkonkurreret af jernbane- og lastbiltrafik. Den er nu et væsentligt rekreativt område.