Gram Å, vandløb i Sønderjylland. Den ca. 20 km lange å udspringer ved Vojens og løber sammen med Jels Å og Nørreå øst for Gram for via Fladså at forenes med Gelså til Ribe Å. Ureguleret løber den gennem naturskønne områder.