Grønlands Styrelse var det øverste administrative organ vedrørende Grønland 1925-1950. Grønlands Styrelse efterfulgte Styrelsen af Kolonierne i Grønland, oprettet i 1908, og blev selv fulgt af Grønlandsdepartementet under Statsministeriet.