Gottfried Heinrich von Pappenheim, 1594-1632, tysk feltmarskal og rigsgreve. Pappenheim var en fremtrædende ryttergeneral på den katolske side i Trediveårskrigen. 1627-29 tjente han under Tilly mod Christian 4. Hans styrker erobrede Wolfenbüttel 1627, og året efter fulgte han med Wallenstein op gennem Den Jyske Halvø, hvor han tog del i erobringen af Glückstadt og Krempe. Han blev rigsgreve 1628 og feltmarskal 1630 og var nu Tillys mest betroede mand. I 1631 udmærkede han sig ved Stormen på Magdeburg og samme år i Slaget ved Breitenfeld. 1632 faldt han i Slaget ved Lützen. Pappenheims navn er udødeliggjort af Schiller i Wallensteins død. Her siger han selv rosende om sine kyrasserer: Daran erkenn' ich meine Pappenheimer.