Gladys Osborne Leonard, 1882-1968, britisk spiritistmedium. Hun blev kendt, da fysikeren Oliver Lodge gennem hende fik kontakt med sin nylig afdøde søn Raymond og berettede om seancerne i sin bog Raymond (1915). Selv skrev Gladys Leonard bl.a. My Life in Two Worlds (1931) og The Last Crossing (1938).