Gildas, d. ca. 550, munk fra Britannien. Gildas skrev De excidio et conquestu Britanniae (Om Britanniens ødelæggelse og erobring), som indeholdt en skarp kritik af samtidens moralske og religiøse levned hos kongerne og gejstligheden. Værkets indledning er en skildring af Britanniens historie fra de første romerske erobringsforsøg og frem til Gildas' egen tid. De excidio er den eneste overleverede litterære tekst fra Britannien i 500-t.