Gibberella, (lat., dim. af gibber 'pukkelrygget'), tidligere anvendt betegnelse for visse imperfekte svampe i slægten Fusarium, dvs. svampe, der ikke danner frugtlegemer. Visse arter producerer plantevæksthormoner (gibberelliner) og kan som planteparasitter føre til misvækst.