Gerrit Kouwenaar, 1923-2014, hollandsk digter, tilhører ligesom Lucebert den såkaldte 1950'er-generation de vijftigers. Centralt i Gerrit Kouwenaars digtning er afstanden mellem sprog og virkelighed; sproget beskriver ikke virkeligheden, og digtet kan kun overskride denne afstand ved selv at blive en del af virkeligheden, en ting. I digtet fikseres livet som på et fotografi, bevaret, men samtidig gjort livløst. Kouwenaar er meget optaget af samspillet mellem billede og digt og har arbejdet sammen med flere billedkunstnere.