Gerard Walschap, 1898-1989, flamsk forfatter. Walschap behandler i sine romaner som fx Celibaat (1934, Cølibat) traditionelt naturalistiske temaer som arvelighed og seksualitet, men i en nysaglig, koncis stil. I den vitalistiske roman Houtekiet (1939) repræsenterer hovedpersonen af samme navn en mystisk urkraft, der modvilligt bliver grundlægger af et utopisk samfund. Walschaps syn på den katolske kirke var meget kritisk, og han brød med den i 1940.