Georgios Vizyinos, 1849-1896, græsk forfatter, født i det dengang tyrkiske Thrakien. Han kom som 12-årig til Konstantinopel, derpå til Cypern for at blive præst, studerede senere i Athen og Tyskland (bl.a. psykologi) og rejste meget i Europa. Fra 1892 til sin død var han indlagt på sindssygeanstalt i Athen. Hans selvbiografisk baserede, psykologisk dybdeborende fortællinger er på én gang forankret i hans landsbys folkelige kultur og afspejler en multikulturel, ikke-nationalistisk holdning, fx Min moders syndige handling (1883), Hvem var min broders morder? (1883) og Moskov Selim (1886). Han har desuden skrevet digte og videnskabelige afhandlinger.