Georgei Gurdjieff, 1877-1949, armensk filosof og okkultist, influeret af bl.a. Helena Blavatsky og Østens esoteriske systemer, fx yoga og sufisme. Gurdjieffs hovedtese er, at mennesket er et vanevæsen, ja ligefrem en maskine, der er fanget i egne illusioner i en grad, så det i praksis ikke ejer en fri vilje. Kun gennem nedbrydning af den normale bevidst(løs)hed gennem hårdt arbejde, ydmygelser, for lidt søvn mv. kan der gives bedre plads til de latente psykiske kræfter. Gurdjieff skrev et par værker, der er dunkelt forståelige; hans lære er blevet kendt gennem P.D. Ouspenski, der var en af hans tidligste disciple.