George Savile Halifax, 1633-1695, engelsk politiker og skribent; marquess fra 1679. Halifax var medlem af regeringen 1669-76, 1679-85 og 1689-90 og modsatte sig bl.a. Karl 2.s katolske og profranske politik. På trods af det gik han uden held imod den såkaldte Test Act i 1673, der udelukkede katolikker fra Parlamentet og fra centraladministrationen. Halifax hindrede imidlertid senere gennemførelsen af en lov, der forbød katolikker på tronen. Under opgøret mellem James 2. og Vilhelm (3.) af Oranje i 1688 søgte han først at få et kompromis i stand, men da det mislykkedes, sluttede han sig til Vilhelm. Halifax' politiske virke kendetegnedes i det hele taget af moderation og mellemstandpunkter, og han kaldtes the trimmer 'lemperen, opportunisten'. Sin politiske grundholdning redegjorde han selv for i 1688 i bogen The Character of a Trimmer.