Georg Rasch, 21.9.1901-19.10.1980, dansk statistiker, uddannet matematiker. Rasch arbejdede som selvstændig statistiker, indtil han i 1962 blev professor ved Københavns Universitet. Sammen med A.H. Hald introducerede han R. Fishers teorier i Danmark og anvendte dem effektivt i sit arbejde som statistisk konsulent for først Statens Serum Institut, senere også Pædagogisk Institut og Militærpsykologisk Tjeneste. I forbindelse med arbejdet på Pædagogisk Institut udviklede han Raschmodellen.