Georg Erdman Rosenberg, 1739-1788, dansk arkitekt, søn af J.G. Rosenberg. Han var s.m. C.F. Harsdorff den betydeligste af de arkitekter, der blev uddannet på Kunstakademiet i 1750'erne under N.-H. Jardin. Hans særegne, distinkte stil fremgår klart af værker som den harmoniske, nyklassicistiske hovedbygning på herregården Hagenskov (1774-76). Blandt en række fornemme interiører er arbejder på Glorup, Holsteinborg og Juelsberg. Pga. svigtende helbred måtte han tidligt trække sig tilbage fra flere af sine embeder; bl.a. var han Københavns stadsbygmester (1772-88), søetatens bygmester (1772-85) og leder af Det Kgl. Møbelmagasin (1777-81).