Generalitetslandene, områder i De Spanske Nederlande, som under Den Nederlandske Frihedskrig i 1500- og 1600-t. blev erobret af de syv selvstændige nordlige provinser, De Forenede Nederlande, dvs. Holland. Områderne, som omfattede den nuværende provins Noord-Brabant og dele af provinserne Limburg og Zeeland, blev styret direkte af Generalstaterne, de nordlige provinsers fælles regering. Ved Den Westfalske Fred i 1648 anerkendtes Generalitetslandene som tilhørende det selvstændige Holland.