Gelting, (1231 Gyælting, Geltyng, opr. områdenavn, af et gl. navn Galt på Gelting Nor og -inge), slot og gods 25 km øst for Flensborg i Nordtyskland. På et firkantet voldsted omgivet af vandgrave og jordvolde med hjørnebastioner ligger den nuværende trefløjede hovedbygning fra ca. 1770; østfløjen er dog i sin kerne fra 1470'erne. Slottets overdådige interiører udmærker sig bl.a. ved de mange elegante stukarbejder udført 1777-83 for rigsfriherre Seneca von Gelting af Michel Angelo Taddei (ca. 1755-1831) fra Lugano, der også skabte stukdekorationerne i havesalen på Augustenborg Slot.