Gedser Odde, Falsters og Danmarks sydligste punkt. Randmorænen fra Idestrup over Skelby til Gedser er en del af den nord-syd-gående israndslinje, der på Falster løber fra Orehoved til Gedser; her danner den Gedser Oddes 5-7 m høje lerskrænter og fortsætter ca. 18 km mod sydøst under vandet som Gedser Rev. Odden er et kendt fugletræksted især om efteråret.