Gebel Barkal, (arabisk jabal 'bjerg'), et næsten 100 m højt sandstensmassiv i Øvre Nubien, nuværende Sudan. Gebel Barkal var religiøst centrum i oldtidens Kush, og der findes i dag ruiner fra flere templer for Amon-Re, som stammer fra Nye Rige og senere, samt meroitiske pyramider.