Gauss-Bonnets sætning er et dybtliggende matematisk resultat i differentialgeometri opkaldt efter Carl Friedrich Gauss og den franske matematiker Pierre Ossian Bonnet (1819-92). Sætningen knytter en lukket flades lokale, geometriske egenskaber, udtrykt i fladens totalkrumning, til fladens globale, topologiske egenskaber. Se differentialgeometri.