Gaspard de Châtillon Coligny, 1519-1572, fransk huguenotleder. Coligny gjorde karriere inden for militæret; i 1547 blev han generaloberst og 1552 admiral af Frankrig. Efter fangenskab hos spanierne 1557-59 bekendte han sig til calvinismen og forsøgte at forsone Frankrigs katolikker og calvinister (huguenotter). Modsætningerne resulterede 1562 i krig, hvori huguenotterne blev ledet af Coligny og prinsen af Condé. Colignys sejr 1570 over en katolsk hær førte samme år til freden i Saint-Germain-en-Laye, der var gunstig for huguenotterne. Coligny fik indflydelse på kongen, Karl 9., som han rådede til at føre en antispansk politik, mens kongens mor, Katarina Medici, modarbejdede planerne ved et mislykket attentat på Coligny 22.8.1572. Under påskud af en forventet opstand fik hun kongen til at lade Coligny og andre ledende huguenotter dræbe på Bartholomæusnatten, 23.-24.8.1572.