Gaspard Monge var en fransk matematiker. Monge skabte den deskriptive geometri som en matematisk fuldstændiggørelse af den plan- og opstaltmetode, der havde været benyttet i nogle hundrede år til at repræsentere tredimensionale objekter på en plan tegning. Efter Den Franske Revolution kom Monge til at beklæde høje poster i administrationen og var bl.a. med til at grundlægge École polytechnique. Her blev deskriptiv geometri indført som undervisningsfag, og derfra spredte det sig til resten af Europa. Monge bidrog også væsentligt til differentialgeometrien og til differentialligningsteorien.