Garcilaso de la Vega, El Inca, 1539-1616, spansk forfatter, født i Peru, søn af en spansk adelig officer og inkaprinsessen Chimpu Ocllo. Ved faderens død blev han 1560 sendt til Spanien, hvorfra han ikke vendte tilbage. Hans hovedværk er Comentarios reales de los incas (Kongelige kommentarer om inkaerne), hvis bind 1 udkom 1609, og bind 2 med titlen Historia general del Perú i 1617. Han berettede heri om de skriftløse inkaers myter og historie, som han havde hørt dem under opvæksten i Cuzco. Inkarigets seneste historie og de spanske erobreres interne krige var delvis selvoplevet stof og dermed mere historisk troværdigt end resten.