Garantifonden for Danske Optioner og Futures, se FUTOP.