Garantifond for skadesforsikringsselskaber, ordning, der skal sikre forsikringstagere mod problemer ved deres forsikringsselskabs konkurs. Fonden blev oprettet ved lov i 2003, efter at Plus Forsikring A/S i 2002 var gået konkurs. Loven stiller sikkerhed for forsikringstageres privatforsikringer/forbrugerforsikringer i op til fire uger. Indbetalte præmier for perioden efter konkursen bliver tilbagebetalt – dog fratrukket en selvrisiko. Fonden finansieres ved årlig opkrævning af 10 kr. pr. forsikringspolice hos forsikringstagerne; første gang i 2004.