Gantt-kort, simpelt grafisk system til planlægning og kontrol af arbejdsopgaver, udviklet af den amerikanske virksomhedskonsulent Henry L. Gantt (1861-1919) til brug i produktionen. Gantt-kortet giver især overblik over arbejdets tidsmæssige forløb, idet forholdet mellem udførte og planlagte aktiviteter løbende indtegnes på kortet som vandrette linjer.