Gammelholm, bydel i København, opført på det tidligere orlogsværfts grund, Bremerholm. Efter værftets flytning i 1859 blev arealet efter en plan af arkitekt Ferdinand Meldahl hurtigt tæt bebygget, især med beboelsesejendomme med større lejligheder, men også med flere offentlige bygninger, fx Nationalbanken. En sanering af kvarteret blev indledt omkring 1970.