Gammelgab, tidligere sydligt udløb fra Ringkøbing Fjord. "Gabet" ligger hvor Nyminde Strøm løb ud i Vesterhavet indtil det sandede til samtidig med åbningen af slusen ved Hvide Sande i 1931. Længst mod vest ligger havklitternes vindbrudte række foran det gamle udløb som i dag er vådområde med rørskov. Bagved ligger den gamle kystklint der er overføget af sand. Området er sammen med den sydlige del af Holmsland Klit, Tipperne og Værnengene del af et stort fredet område. Se også Nymindegab.