Gammel Dok, tørdok på Christianshavn, bygget 1735-39. Dokken, der var bygget af egetræ og kunne rumme flådens største linjeskibe, blev konstrueret af den fra Schwaben indvandrede vandbygningsingeniør J.H. Dumreicher (1703-61); den blev af samtiden anset for et under af teknisk snilde, og der blev da også slået en medalje ved dens indvielse. Oprindelig blev dokkens pumper drevet med håndkraft, og det tog flere hundrede mand et par dage at tømme den. Dette system blev allerede i slutningen af 1700-t. afløst af hestetrukne pumper og i 1800-t. erstattet med et dampdrevet pumpeanlæg. Dokken var i brug helt frem til 1918, hvorefter den blev kastet til med jord. Den var stadig ret velbevaret, da den i 1995 blev delvis ødelagt ved udgravning til Arkitekternes Pensionskasses byggeri på stedet.