Galebevægelsen, dansk græsrodsbevægelse, dannet i 1979. Galebevægelsen blev ligesom lignende bevægelser i udlandet grundet på en stærk "antipsykiatrisk" ideologi og krævede nedlæggelse af alle de store psykiatriske institutioner samt åbenhed om psykiske lidelser og forebyggelse af sygdomsskabende faktorer i samfundet. Især i 1980'erne gennemførte bevægelsen en række medierettede aktiviteter i form af galefestival, galelejre, kritiske seminarer, bogudgivelser mv. Aktiviteterne har i 1990'erne haft mindre bredde og styrke, muligvis som følge af reformer i det psykiatriske sygehusvæsen. Galebevægelsen udgiver tidsskriftet Amalie (efter forfatteren Amalie Skram).