G er en forkortelse for SI-præfikset giga og for cgs-enheden gauss.