GVU var en erhvervsrettet grunduddannelse for voksne indført 2000. GVU supplerede tidligere uddannelses- og erhvervserfaring med enkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser og gav formelle kompetencer. Uddannelsen blev i 2015 erstattet af erhvervsuddannelse for voksne (EUV).