GMO, fork.f. genmodificeret organisme, d.s.s. gensplejset organisme, se genteknologi.