G.C. Amdrup, Georg Carl Amdrup, 1866-1947, dansk søofficer, viceadmiral og grønlandsforsker. Han ledede Carlsbergfondets ekspedition til Østgrønland 1898-1900, hvor kysten fra 66° til 74° 30' n.br. blev kortlagt. Amdrup var fra 1913 medlem af Kommissionen for Ledelsen af de Geologiske og Geografiske Undersøgelser i Grønland (efter 1931: Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland); han var formand 1930-31.