Günther von Schwarzburg, 1304-1349, greve af Schwarzburg-Blankenburg. Han var aktiv i det interregnum, der prægede det politiske liv i Tyskland i 1340'erne. I vinteren 1349 blev han opstillet og valgt som modkonge til kejser Karl 4. af Luxembourg af fyrsteslægten Wittelsbach og markgreve Ludvig af Brandenburg; han trak sig imidlertid tilbage efter et militært nederlag og døde kort efter.