Furness, halvø i NV-England mellem Det Irske Hav og Morecambe Bay. En del af området ligger i den bjergrige nationalpark Lake District, men går mod syd over i lavere bakkedrag. Området oplevede en tidlig industrialisering baseret på jernudvinding. Havnebyen Barrow-in-Furness har været vigtig eksporthavn med betydelig stålindustri og skibsværfter. Nedgangen i sværindustrien har betydet stor arbejdsløshed, og regionens perifere beliggenhed har gjort det svært at tiltrække ny industri, hvorfor landbrug og turisme er vigtigt for området. Nord for byen ligger klosteret Furness Abbey fra 1100-t.