Frode Nør Christensen, f. 1948, dansk politiker. Frode Nør Christensen var MF for Centrum-Demokraterne 1981-94. I Poul Schlüters regeringer var han 1986-87 minister for offentlige arbejder, og som trafikminister 1987-88 stod han i 1987 bag vedtagelsen af Loven om den faste forbindelse over Storebælt. Frode Nør Christensen var medlem af EU-Parlamentet 1989-94.