Frikorps Danmark, militær enhed i bataljonsstørrelse med danske frivillige, der 1941-43 deltog på Østfronten på tysk side. Allerede tidligere havde tyskerne hvervet ca. 900 danskere til krigstjeneste, men efter angrebet på Sovjetunionen i juni 1941 oprettedes frikorpset på initiativ af DNSAP som en ren dansk enhed. Det var først under ledelse af C.P. Kryssing (1891-1976), fra marts til juni 1942 af C.F. von Schalburg og herefter af K.B. Martinsen. Regeringen tillod officerer at træde uden for nummer for at gøre tjeneste i korpset. I foråret 1942 blev det indsat på Østfrontens nordafsnit og led store tab. I efteråret 1942 blev korpset berygtet for uroligheder, der opstod i kølvandet på dets orlov. I foråret 1943 opløstes det som selvstændig enhed, og mandskabet indgik i et SS-regiment. I alt anslås ca. 7000 at have meldt sig til tysk krigstjeneste. Efter krigen straffedes ca. 3300 for deres deltagelse med fængsel fra to til fire år.