Friedrich von Holstein, 1837-1909, tysk diplomat. Holstein blev på Bismarcks foranledning ansat i den preussiske udenrigstjeneste og var 1861-76 udenrigsattaché i flere hovedstæder samt 2. ambassadesekretær i Paris. Fra 1876 virkede han i det tyske udenrigsministerium som en slags grå eminence og fik stor indflydelse på tysk udenrigspolitik, som han fra midten af 1880'erne i strid med Bismarcks linje søgte at dreje i Ruslandsfjendtlig retning. Efter Bismarcks fald var han en nøglefigur i udformningen af en ny udenrigspolitisk kurs med en aggressiv flåde- og kolonipolitik, som skærpede modsætningerne til de øvrige stormagter og kom i vejen for Holsteins egentlige intentioner om en alliance med Storbritannien.