Friedrich Robert Volkmann, 1815-1883, tysk komponist. Friedrich Robert Volkmann virkede det meste af sit liv i Budapest og har bl.a. skrevet symfonier og kammermusik.