Friedrich Hagenauer, tysk medaljør, virksom 1526 til efter 1543, især i Sydtyskland og Holland. Hagenauers omkring 250 støbte medaljer har for det meste profilportrætter af tyske borgere og adelige; en del foreligger også som modeller i træ. Særlig kendt er en serie kvindeportrætter med delikat gengivelse af klædedragt, hovedbeklædning og smykker. Hagenauers portrætmedalje med reformatoren Philipp Melanchthon er et af hans hyppigst gengivne værker.