Friedrich Gundolf, 1880-1931, tysk litteraturhistoriker, professor i Heidelberg. Som discipel af digteren Stefan George havde Gundolf et stærkt åndsorienteret, antipositivistisk syn på digtningen. Hans hovedværker er Shakespeare und der deutsche Geist (1911) og Goethe (1916). I Danmark har han spillet en rolle for germanisten Carl Roos.