Friederich Adolph Schleppegrell, 1792-1850, dansk generalmajor, født i Norge, hvor han udmærkede sig i kampen mod svenskerne. Efter Norges afståelse til Sverige gik Schleppegrell i preussisk tjeneste indtil 1816, hvorpå han igen blev dansk officer. Han var i 1848 chef for Flankekorpset og udmærkede sig i slagene ved Dybbøl og Nybøl i 1848 og ved Fredericia i 1849. I 1850 var Schleppegrell chef for 2. Division under Slaget ved Isted, hvor han faldt, da han med sin stab foretog modangreb for at generobre en kanon.