Fridlev Skrubbeltrang, 1900-1988, dansk historiker, ansat ved Københavns Universitet 1956-71. Han prægede afgørende udforskningen af det danske landbosamfunds historie; hovedværker er disputatsen Husmand og Inderste (1940), Den danske husmand, 1-2 (1952-54) og Det danske landbosamfund 1500-1800 (1978). Desuden fik Skrubbeltrangs kildekritiske studier stor betydning for dansk socialhistorisk forskning.